Download ↠ Perfekcyjna niedoskona o [PDF] By Jacek Dukaj

Download ↠ Perfekcyjna niedoskona o [PDF] By Jacek Dukaj

Perfekcyjna niedoskona o
Pierwszy tom trylogii Jacka Dukaja.To ksi ka, kt r po odwr ceniu ostatniej kartki ma si ochot natychmiast przeczyta jeszcze raz A potem jeszcze raz.Jest XXIX wiek Adam Zamoyski, tajemniczy zmartwychwstaniec, tkwi w rodku rozgrywki mi dzy cywilizacjami, lud mi, nielud mi i istotami postludzkimi Konkurencja stanowi motor ewolucji konkuruj ze sob ro liny, zwierz Pierwszy tom trylogii Jacka Dukaja.To ksi ka, kt r po odwr ceniu ostatniej kartki ma si ochot natychmiast przeczyta jeszcze raz A potem jeszcze raz.Jest XXIX wiek Adam Zamoyski, tajemniczy zmartwychwstaniec, tkwi w rodku rozgrywki mi dzy cywilizacjami, lud mi, nielud mi i istotami postludzkimi Konkurencja stanowi motor ewolucji konkuruj ze sob ro liny, zwierz ta, ludzie, kultury, gospodarki Zwyci a, kto lepiej wykorzystuje naturalne rodowisko, zasoby planety, ostatecznie prawa fizyki.Zamoyski nie wie, jakim cudem znalaz si w wiecie p niejszym od jego czas w o kilkaset lat, ma problemy z pami ci i to samo ci lecz najwyra niej stanowi klucz do zwyci stwa w owej ewolucji Kim tak naprawd jest Kim s ci, kt rzy go otaczaj Jak tajemnic kryje Narwa, gdzie rozbi si statek Adama Dukaj jak demiurg powo uje wiaty do istnienia, nadaj c im przy tym cywilizacyjn pe ni Wymy la edukacj , stosunki rodzinne, mod , a nawet j zyk Przede wszystkim jednak pokazuje skutki genetycznego udoskonalania cz owieka now hierarchi spo eczn i nowe k opoty z p ci Z tych wzgl d w ksi k czyta si wietnie im dalej, tym lepiej Kto wie, mo e b dzie to powie kultowa
Title : Perfekcyjna niedoskona o
Pages : 450 pages
Isbn :
Author :  Jacek Dukaj
Format :
Language : Polish


Rating: 4.6

Reviewer: 9928 Reviews